V čem se liší znalecký posudek a odhad tržní ceny nemovitosti?

Rozhodli jste se pro pořízení či prodej nemovitosti a setkali se se dvěma úzce souvisejícími, avšak významově odlišnými termíny? Mezi znaleckým posudkem a odhadem tržní ceny jsou velké rozdíly, na které je třeba brát zřetel. Oba totiž slouží k různým účelům a nelze je zaměňovat.

Znalecký posudek vypracovává soudní znalec. Tedy osoba jmenovaná soudem či Ministrem financí dle příslušného zákona a vyhlášky. Seznam znalců pro jednotlivé obory je k dispozici na oficiálním webu českého soudnictví justice.cz.

K čemu se v praxi používá znalecký posudek, je patrné z následujícího příkladu. Soudce musí rozhodnout o škodě vzniklé při stavbě domu, ale neorientuje se ve stavebních materiálech a technologických postupech. K objektivnímu verdiktu potřebuje znalecký posudek, který pro něj vypracuje kvalifikovaný znalec.

Většina lidí se však se znaleckým posudkem setkává v souvislosti s prodejem a koupí nemovitosti. Stát se pomocí znaleckého posudku jistí proti snahám o daňové podvody (např. nižší prodejní cena z důvodu minimalizace daně). Proto musí prodejce požádat soudního znalce o posudek.

Znalecký posudek však obvykle nemá vliv na prodejní cenu. Znalci sice používají množství koeficientů, které mohou mít na tržní hodnotu nemovitosti vliv (např. lokalita, stáří, použité materiály apod.), ale roli hrají také jiné faktory. Například to, že jde o poslední byt v nabídce, což může tržní cenu výrazně navýšit. Anebo fakt, že se bude v bezprostředním okolí stavět dálnice, což naopak zájem o nemovitost sníží.

Odhad ceny nemovitosti je směrodatný také pro banky, které na jeho základě rozhodují o hypotéce. Pro věřitele je rozhodující právě atraktivita nemovitosti, kterou reflektuje tržní hodnota.

Stále v problematice tápete? Se znaleckým posudkem i odhadem tržní ceny vám ráda poradí Mgr. Petra Nagy. Další informace najdete na www.odhady-oceneni.cz.

Přidat komentář