Řízené větrání jako prevence proti virům

Koronavirus na nás útočí ze všech stran. Jedni vidí spásu v očkování, druzí jsou zastánci přirozené evoluce a mutace viru, který se časem sám vyčerpá a ztratí intenzitu, další riziko nákazy bagatelizují a jsou mezi námi i naprostí popírači, kteří tvrdí, že je covid vymyšlené a cílené spiknutí. V jednom se však i ti největší odpůrci shodují. Minimalizaci rizika pomáhá větrání.

A tak je v poslední době možné vidět okna domů dokořán. Větrá se tak intenzivně, že jsou často cítit průvany a teplota ve vytopené místnosti rázem klesá natolik, že z hlediska energetického topíme Pánu Bohu do oken. Jediným řešením, jak větrat efektivně a levně, je pořízení rekuperační jednotky.

Decentrální systém se ziskem tepla

Optimální větrání zprostředkuje decentrální větrání se zpětným ziskem tepla. Funguje tak, že přivádí čerstvý vzduch přímo z venku a zároveň odvádí znečištěný vzduch z vnitřních prostorů. Tato funkce navíc umožňuje vysoký stupeň zpětného zisku tepla, což výrazně snižuje náklady na vytápění, hlavně v chladnější části roku.

Decentrální větrací systémy jsou osazovány do obvodových zdí. Skládají se zpravidla z regeneračního tělesa z keramiky a reverzních ventilátoru. Jsou ovládány pomocí centrálního regulátoru. V každé místnosti je umístěna jedna, popřípadě více větracích jednotek v závislosti na rozloze. Jedna větrací jednotka například typu iV-Smart+ zvládne vyvětrat 20 m2 (50 m3) obytné plochy.

Proč inVENTer?

Větrací jednotka je vhodná pro novostavby i starší domy. Větrací systémy inVENTer jsou osazeny nově vyvinutými ventilátory Xenion® a XENION EFP, v nichž je spojený optimální výkon a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Nic vás tedy neruší a prostupy pro jednotky ve zdivu netvoří tepelné mosty.

Instalace systému je velice jednoduchá, a proto ji může provést jakákoliv stavební firma, či zručnější soukromá osoba ve spolupráci s kvalifikovaným elektrikářem. Tak na co ještě čekáte? Prevenci proti choroboplodným zárodkům můžete mít za pár korun doma i vy.

Přidat komentář