Kdy je potřeba stavební povolení k rekonstrukci bytu?

Než se vrhneme na rekonstrukci bytu, je dobré se informovat o tom, jaké máme další povinnosti. Kromě slušnostní záležitosti oznámení našich plánovaných aktivit sousedům se totiž mnohdy musí informovat i některé instituce.

Hurá do nového

Už se nemůžete dočkat, až bude ve vašem bytě nová kuchyně na míru? Čeká vás rekonstrukce koupelny, nebo snad celého bytu? Jako první byste vždy měli zajít za svými sousedy a tuto skutečnost jim oznámit. Některá bytová družstva mají dokonce ve svém interním řádu informovat své sousedy. V jiných institucích je dokonce potřeba souhlasného vyjádření sousedů.

Bez stavebního povolení nebo ohlášení

Někdy nemusíte oznamovat nebo žádat vůbec o nic. Například pokud rekonstrukce nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a současně zachováte původní dispozice bytu. Nic oznamovat nemusíte ani tehdy, když stavební úpravy negativně neovlivní požární bezpečnost stavby. Ani v případě, kdy nebude potřeba posoudit vliv úprav na životní prostředí, nebudete muset o nic žádat. Budete používat pro rekonstrukci zcela obvyklé materiály, které by se svou hmotností nelišily zásadně od materiálů původních? V tom případě nemusíte nikde nic hlásit.

Běžné práce

Nejčastěji se v rámci bytu přistupuje například k výměně kuchyňské linky. Pro tyto úpravy nemusíte nikde nic oznamovat. Nic řešit nemusíte ani v případě výměny podlahové krytiny, nebo také v situaci, kdy budete měnit veškeré vybavení koupelny, včetně sanity.

Stavební povolení a ohlášení

Stavební ohlášení se vás bude týkat například když budete probourávat nenosnou zeď mezi místnostmi, nebo když se rozhodnete zvětšit či přesunout jeden z pokojů. Stavební povolení budete vyřizovat ve všech případech, kdy se bude zasahovat do nosných konstrukcí budovy, ve které se práce realizují.

Pro běžné úpravy není potřeba stavební povolení nebo ohlášení. Pokud zasahujete do zdí, je již situace odlišná.

Přidat komentář