Práce špeciálneho zakladania stavieb vyžadujú profesionála

Založenie stavby vyžaduje odborníkov so znalosťami špeciálnych technológií. Na zakladanie stavieb, predovšetkým halových objektov, dopravných stavieb, priemyselných a občianskych stavieb sa zameriava STAVEX TOP s.r.o.

Založenie objektu vyžaduje znalosti špeciálnych stavebných technológií aj prístup k vhodnej technike pre realizáciu. Výrobné portfólium STAVEX TOP s.r.o. – www.stavextop.sk zahrnuje predovšetkým veľkopriemerové pilóty, technológie pre maloprofilové prvky – zemné kotvy, zemné klince, mikropilóty, spevňujúce a tesniace injektáže, torkréty, štrkové pilóty (FRANK) aj železobetónové konštrukcie. Hlavným zameraním firmy, ktorá v obore podniká už od roku 2005, je zakladanie objektov na vŕtaných pilótach.

Práce špeciálneho zakladania STAVEX TOP

Firma ovláda technológie bezpečného založenia objektov pozemných a inžinierskych stavieb, a to aj pokiaľ ide o komplikované stavby v náročnom teréne. Pre práce vlastní najmodernejšiu techniku od významných svetových výrobcov. Tú obsluhuje profesionálny tým pracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v obore. Skúsenosti odborníkov firmy využijete aj v prípade požiadavku na operatívne návrhy technických riešení konkrétnych stavieb.

Založenie stavby je STAVEX TOP s.r.o. schopný zaistiť nielen na Slovensku, ale prostredníctvom svoje pobočky REALEX TOP aj v ČR a taktiež v ďalších krajinách Európy, predovšetkým v Poľsku a v Maďarsku.

Tradičné technológie pre založenie objektu

Jednou z najčastejšie využívaných technológií špeciálneho zakladania stavieb sú veľkopriemerové pilóty. Firma realizuje vŕtané nepažené aj pažené pilóty. K dispozícii má firma pilótové súpravy, vrátane nakladačov pre manipuláciu s armokošmi a vývrtkom. Realizuje veľkopriemerové pilóty od 600 do 1200 mm s vŕtanými pilótovými hlavicami do priemeru 1500 mm.

Ďalšou ponúkanou technológiou sú mikropilóty. Majú schopnosť prenášať zaťaženie do hlbších vrstiev terénu. Firma realizuje rúrové aj tyčové do vrtov s priemerom do 156 mm s cementovou zálievkou. Technológia je využívanou pre podchytávanie už existujúcich objektov, pri rekonštrukciách, ale aj pri výstavbe nových, napr. priemyselných objektov. Je hodná aj pre trvalé či dočasné spevnenie svahov a ako základ stožiarov.

Spoločnosť zrealizuje taktiež založenie objektu za pomoci ďalších technológií. Predovšetkým ide torkréty, zemné klince, zemné kotvy, železobetónové konštrukcie a ďalšie maloprofilové technológie – odvodňovacie horizontálne vrty a spevňujúca, výplňová a tesniaca injektáž.

Přidat komentář