Izolaci ploché střechy svěřte odborníkům

Na počátku byla otázka – je lepší „klasická“ sedlová, nebo plochá střecha? Obě varianty mají svá pro i proti, ale porovnáním jste si již pravděpodobně prošli, a nakonec došli k závěru, že je pro vás vhodnější ta druhá, tedy rovná střecha. Ale co když jste si pořídili starší nemovitost volající po rekonstrukci? Pak byste měli vědět, že v případě rovné střechy není radno podcenit kvalitu provedení pláště. Nevhodně zvolené materiály a nedodržení technologických postupů by vás mohlo přijít draho.

O plochých střechách vědí své odborníci z EKISYS, kteří se dlouhá léta zabývají rekonstrukcemi i realizací kompletního zastřešení. Používají kvalitní materiály a dodržují postupy nezbytné k zajištění životnosti a nutnosti minimální údržby. Zákazníci se na ně obrací také s požadavkem na zpracování technické dokumentace nové střechy.

Specialisté na ploché střechy připomínají, že střecha plní i jinou funkci než ochranu domu před poškozením deštěm – díky kvalitně provedenému plášti s adekvátní tepelnou izolací můžete ročně ušetřit nemalou částku za vytápění.

Kdy je nutná rekonstrukce ploché střechy?

Rekonstrukce ploché střechy je nezbytná, pokud došlo k narušení celistvosti pláště či izolace, je poškozené kotvení, případně plášť či klempířské prvky korodují či degradují. K rekonstrukci se však přiklánějí i lidé, jejichž střecha má nevhodně řešenou konstrukci s ohledem na plánovanou nástavbu či pozdější stavební úpravy.

K nejzávažnějším a nejviditelnějším problémům plochých střech patří zatékání do střešního souvrství. Jakmile se začne vlhkost usazovat ve zdivu a nosné konstrukci, nosné prvky degradují a současně dochází k šíření plísní. Nežádoucím jevem je také únik tepla.

Mnoho lidí se obrací na kvalifikované řemeslníky i z důvodu, že jejich plochá střecha nemá dobře řešenou tepelnou izolaci – týká se to především starších budov se střechami s nesprávnou skladbou vrstev.

Chcete-li se na téma rekonstrukce a izolace střech dozvědět více, pokračujte na www.ekisys.cz.

Přidat komentář