Povodňový plán chrání majetek i životy

Povodňový plán je dokumentem, který je v různých oblastech, ve kterých hrozí povodeň, využíván téměř každý rok. Již mnohokrát informace v něm obsažené pomohly zmírnit důsledky povodní a zachránit tak majetek i životy.

Každým rokem se Česká republika potýká s povodněmi, při kterých lidé ztrácí střechu nad hlavou a jejich životy jsou ohroženy. Právě proto jsou důležité povodňové plány, které obsahují klíčové informace důležité pro řešení těchto krizových situací.

Co je to povodňový plán? O tomto dokumentu jste již pravděpodobně slyšeli. Ale víte, jaké informace obsahuje a koho se týká povinnost jeho vypracování?

velka voda

Povodňový plán

Povodňový plán je dokument, ve kterém najdeme všechny důležité informace týkající se řešení problematiky povodní. Jeho vypracování je povinné pro všechny obce spadající do záplavových oblastí, ale také pro majitele nemovitostí, které se nacházejí v místech, kde hrozí povodeň. Při nedodržení povinnosti mít vypracovaný povodňový plán hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

Obsah povodňového plánu

Obsah povodňového plánu je rozdělen na 3 základní části: věcnou, organizační a grafickou. Věcná část obsahuje informace týkající se zajištění ochrany před povodněmi včetně vymezení limitů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. V organizační části jsou k dispozici jmenné seznamy účastníků ochrany před povodněmi včetně kontaktních informací a v grafické části nalezneme mapy, ve kterých jsou zakresleny záplavové oblasti, evakuační trasy, místa soustředění, informační místa a hlásné profily.

Havarijní plán

Dalším důležitým dokumentem je havarijní plán. Týká se uživatelů nebezpečných látek ve větším rozsahu nebo všech, kteří svou manipulací s nebezpečnými látkami mohou ohrozit kvalitu podzemní i povrchové vody.

ENVIPARTNER s.r.o.

Specialistou pro zpracování havarijních i povodňových plánů je například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která v případě zájmu vypracuje plány i v digitální podobě. Samozřejmostí je každoroční aktualizace. Více informací naleznete na webových stránkách www.envipartner.cz.

Přidat komentář