GeoPas.cz: Pokročilé nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je pro realitní makléře základním zdrojem informací, který poskytuje ucelený přehled o právním stavu nemovitostí v zemi. Katastr slouží také jako veřejný zdroj údajů o nemovitostech, včetně jejich popisu, soupisu, geometrického a polohového určení a zápisu práv k těmto nemovitostem. Zde se ověřují nejen skuteční vlastníci nemovitostí, ale také jejich právní stav, jako jsou hypotéky, zástavní práva nebo věcná břemena.

Zápis práv do katastru nemovitostí lze provést zápisem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Pořadí těchto zápisů je určeno okamžikem, kdy je návrh na zápis doručen místnímu katastrálnímu úřadu. Potřebné údaje se u každé nemovitosti zapisují na list vlastnictví (LV). Tento dokument je volně přístupný prostřednictvím online náhledu nebo jej lze stáhnout v plném znění z webu. Tištěnou verzi listu vlastnictví lze získat také na katastrálním úřadě nebo na Czech Pointu, přičemž podrobný výstup stojí 50 Kč za stránku.

Nahlížení do katastru nemovitostí tak slouží k různým účelům, od ověření vlastnictví nemovitostí až po přehled o právním stavu jednotlivých nemovitostí. Je neocenitelným zdrojem informací pro realitní makléře i širokou veřejnost, neboť poskytuje přístup k důležitým informacím o nemovitostech v České republice.

Nahlížejte do katastru jinak a získejte více informací

Služba GeoPas.cz nabízí kompletní pohled na katastrální území v České republice, jehož podkladem jsou veřejně dostupné údaje z katastru nemovitostí a dalších portálů a zdrojů. Data jsou propojena s územními jednotkami a poskytují důležité informace o pokrytí internetem, o dostupnosti bankomatů, o hluku v okolí, o znečištění ovzduší, o záplavových oblastech, o radonovém indexu nebo o tom, zda na dané adrese sídlí firma.

A jak vypadá nahlížení do katastru prostřednictvím služby GeoPas.cz v praxi? Podívejte se na stránku pro katastrální území Přerov nad Labem a udělejte si vlastní obrázek.

 

Přidat komentář