Zahrada a jak ji správně založit

Než se na své vysněné zahradní terase pohodlně posadíme k zahradnímu nábytku a budeme se kochat výsledky své práce, vedou k tomu obvykle dlouhé měsíce práce. Ať už jste obyvatelem třípokojového bytu a zahradu si pouze pronajímáte, abyste tím vykompenzovali každodenní práci v kanceláři ,nebo jste právě zakoupili chatu nebo postavili dům s pozemkem, vždy je třeba si zpočátku zjistit veškerá fakta, pozemek důkladně zmapovat a ujasnit si, jak postupovat při založení zahrady na něm. V případě pronajatého pozemku je pochopitelně nutné mít vše podloženo dlouhodobě platnou smlouvou.

Je jisté, že založit zahradu svépomocí vyžaduje hodně fyzické námahy, nicméně se zpravidla jedná o levnější variantu ve srovnání s naplánováním pomocí zahradního architekta. Někomu obvykle nezbývají případné prostředky, a tak se do práce s chutí pustí sám. I při takové činnosti je ovšem potřeba se vyvarovat základních chyb a dbát určitých pravidel.

Plánování zahrady

Vždy je důležité řešit zahradu jako jeden celek, nikoli po částech. U novostaveb je třeba nejprve pozemek očistit od zbytků stavebních materiálů. Podle toho, pro jaký typ zahrady jste se rozhodli, musíte upravit i terén. Zpravidla si takové nejtěžší úpravy plánujeme s návazností na umístění vhodných prostor, napříkad garáže či dílny, kam umístíme nejen vhodné pomůcky a nářadí, ale například i zdroj vody.

Do plánu pak s ohledem na dispozice pozemku a domu zahrňte, jak velká bude travní plocha, kam umístíte altán, pergolu, zahradní jezírko a jiné odpočinkové zóny. Kde bude například užitková zahrada a zda vůbec, nebo kde umístit okrasnou zahradu.

A jaké budou Vaše další nároky? Co místo pro grilování? Bazén i případné hrací prvky či zóny pro děti? A vejde se to vůbec na náš pozemek?

Čili stejně jako potřebujeme vše dopodrobna naplánovat při stavbě domu nebo při jeho rekonstrukci, i zahrada potřebuje specifický přístup. Je dobré si ujasnit, jak náročnou budeme zvládat údržbu. Většina lidí je dnes poměrně dost pracovně vytížena a nemá tolik času na pravidelnou péči o zahradu. Plánujeme ji především jako místo pro relaxaci. Z toho důvodu jsou trendem přírodní nebo prérijní zahrady nebo i další méně údržbové styly jako anglická květinová zahrada. Každopádně platí, že pro zahrady do jednoho tisíce metrů čtverečních, méně je mnohdy více.

Náčiní a pomůcky vhodné na zahradu a k úpravám okolí domu

Ideální je, máme-li k dispozici část garáže, dílnu či samostatnou místnost k uschování nezbytných zahradnických pomůcek. V případě, že vlastníte pozemek pro zahradu u chaty, je dobré na něm umístit menší kůlnu či přístavek, vhodné jako sklad potřebného náčiní a nářadí. Nejen hrábě, motyka, rýč nebo nůžky patří k základnímu nářadí, bez něhož se při pěstování zeleniny, ovoce a květin neobejdete. Stejně užitečné jsou i vozíky. Kárka neboli dvoukolák slouží už celá desetiletí k převážení všeho možného včetně zahradního odpadu. Díky nízkému těžišti a umístění kol je velmi stabilní, snadno se s ní jezdí.

Samozřejmě si také pořídíme kolečko a ačkoli většina zahradníků nedělá mezi nimi rozdíl, je poměrně důležité, zda se jedná o kolečko stavební či zahradní. Obvykle mají rozdílnou konstrukci. Stavení kolečko je svou konstrukcí robustnější, protože je uzpůsobeno k transportu těžkých věcí jako jsou písek, kamení či stavební suť. Proto mají korbu vyrobenou z oceli s pevným lemem, který brání deformaci při nárazu. Na rozdíl od toho zahradní kolečka bývají vyrobena z poněkud lehčích materiálů, nejčastěji z plastu nebo hliníku. Také jejich korba je vyšší a objemnější, protože v nich většinou převážíme lehčí materiál, listí nebo rašelinu.

Nejdůležitější tipy při založení zahrady

 • Všechny plochy by měly být dobře dostupné!
 • Zaměřit se, jaká je orientace pozemku. Pokud si ji můžete zvolit je to ideální. Nejvhodnější orientace pozemku je jih a jihozápad, ta rostlinám nabízí dostatek tepla a slunce. Pochopitelně ne vždy máme to štěstí si vybrat, ale není třeba zoufat, pro každou lokalitu existují vhodné rostliny, jen je třeba si správně zjistit, kterým vyhovuje slunce a kterým polostín či stín. Roli hraje i vlkost či suché místo na pozemku.
 • Stejně tak je dobré předem zjistit, jakou máme půdu a následně nakupovat rostliny vhodné do tohoto druhu půdy, nebo ji různými příměsmi a hnojivy upravit. Kvalita půdy může být různá. Je u vás jílovitá, hlinitá nebo hlinitopísčitá? Jílovitá je lepivá, špatně propouští vodu a vzduch, za sucha praská. Přesto i ta se dá pro pěstování uzpůsobit. Hlinitá půda je pak na pěstování ideální.
 • Mohou nás též čekat terénní úpravy. Rovné zahrady většinou působí dost fádně, proto jsou dnes hodně oblíbené terénní vlny. Záleží jen na vás, jak velkou ji pomocí nakupení zeminy vytvoříte. Pokud nechcete tvořit umělé vlny, není třeba, plastický dojem se dá navodit i vhodnou výsadbou keřů a stromů.
 • Poměrně včas je třeba naplánovat založení travní plochy. Buď jarní měsíce jako duben, květen, nebo pak září poskytují nejlepší klimatické podmínky pro zakládání trávníku. Vrstva ornice by měla mít tloušťku asi 15 – 20 cm. Aby nový trávník rostl a prospíval, musí být půda nakypřená. Bude potřeba odstranit kameny a zbytky kořenů či plevel. Do těžké, jílovité půdy je vhodné přimísit křemenný písek a naopak do půdy písčité přimíchat humus s drcenou kůrou. Pokud to vaše časové možnosti dovolí, je dobré nechat půdu po zkypření 2 týdny odpočívat. Jakmile budete vědět, jaký trávník chcete, vyberte správné osivo.

Pro každý druh trávníků je totiž k dispozici jiné osivo

 • V zahradách se nejčastěji zakládá okrasný, který se hodí na rovné plochy.
 • Zátěžový trávník je vhodný na místa se silným provozem i tam, kde si třeba hrají děti.
 • Volně rostoucí trávník, který připomíná louku se vysévá tam, kde se dá tráva obtížně sekat, tedy mezi stromy v sadě či ve svahu.
 • Výsadba keřů a stromů přímo do trávníku patří mezi největší nešvary českých zahrad. Aby se vám dobře sekala tráva, je ideální vytvořit okolo plotu různě zakulacené záhony, tedy místo pro keře, stromy a trvalky. U každé rostliny předem zjistit, jak bude velká, co potřebuje, kdy bude kvést a podobně. Je jisté, že do malé zahrádky patří jen rostliny, které nedorůstají velkých rozměrů.
 • Důležité pravidlo pak říká, že vyšší rostliny jako stromy s kmenem a větší jehličnaté dřeviny umisťovat směrem k plotu a nižší keře či kvetoucí trvalky před ně, směrem do zahrady. Co se však jehličnanů u plotu týká, je dobré si nevytvořit na zahradě hřbitovní zákoutí. Například bobkovišeň a další keře či popínavky dotvoří živý plot také a s tújemi jej lze vhodně nakombinovat.
 • Květinovou zahradu lze kombinovat například s bylinkovou zahradou a anglickou zahradu zase s tou květinovou. Pokud jste se rozhodli pro pěstování zeleniny, oddělte zeleninové záhonky od okrasné zahrady.
 • Koncept zahrady je úplný základ projektu a není tedy dobré vkročit do prvního hobbymarketu a mezi zahradními regály nabírat bez rozmyslu rostliny, které nás napadnou nebo které jsme viděli u souseda. Doporučuje se promyslet, kam umístíme různé funkční celky, proto není vhodné kupovat vždy jeden exemplář vybrané rostliny. Vyplatí se do budoucna plánovat shluk rostlin, které pak vytvoří celé polštáře či řady. Myslete také na kombinaci rostlin kvetoucí v různou dobu.

Právní předpisy na závěr

Samozřejmě, že hlavní výhodou nového pozemku je možnost jeho rozvržení. Ať už je však pozemek váš nebo pronajatý, je třeba respektovat inženýrské sítě, neboť existuje povinná ochranná zóna sítí. To se vám bude hodit v případě, že plánujete bazén, případně výsadbu hluboce kořenících stromů.

Dále je také třeba respektovat hranici pozemku vůči okolí a sousedům. Zvláště důležité je to při výsadbě živých plotů anebo stromů, které mohou v budoucnu začít prorůstat plotem či zastiňovat pozemek sousedů. V takových případech se vám může hodit do budoucna jejich písemný souhlas s vaší výsadbou.

Přidat komentář