Tepelná čerpadla představují moderní a praktické řešení pro rodinné domy

Jako majitelé rodinného domu zcela jistě chcete, aby byl co nejvíce soběstačný a nezávislý na dodávkách energií z centrálních sítí. Zároveň je dobré uvažovat nad tím, jak snížit spotřebu elektrické energie tak, aby byl dům v maximální míře nízkoenergetický. Ke komfortu a zvýšení kvality bydlení kromě jiných zařízení a systémů přispívají také tepelná čerpadla.

Princip tepelných čerpadel

V první řadě je na místě si ujasnit, co to vlastně tepelná čerpadla jsou, následně se snadno vyzdvihnou přednosti jejich instalace do domácností.

Jde o zařízení, které získává energii pro vytápění či ohřev vody v rodinných domech z vnějších obnovitelných zdrojů. Rozlišují se tři základní druhy zařízení podle toho, co je zdrojem energie.

Nejčastěji se v dnešní době využívají tepelná čerpadla vzduch – voda, kdy je teplo získáváno z okolního vzduchu. Jako budoucí majitelé oceníte nejen jejich funkčnost, kdy mohou bez problémů sloužit po celý rok, ale oproti dalším dvěma druhům rovněž jejich poměrně nízkou pořizovací cenu. Případná dotace na tepelná čerpadla, již lze při pořizování využít, vám tak náklady dostane do hodnot, které se díky úspoře za platby energií z centrální sítě navrátí během několika málo let.

Další variantou jsou tepelná čerpadla země – voda a voda – voda. Jak už z názvu vyplývá, teplo si zařízení bere z vodní plochy, zemského povrchu, případně z hlubinného vrtu. Tato řešení jsou přeci jen ekonomicky nákladnější na realizaci.

Výhody tepelných čerpadel

Zásadní je větší energetická soběstačnost. Pakliže doma máte tepelné čerpadlo, nemusíte odebírat tak velké množství elektřiny z centrálních zdrojů jako doposud, čímž snížíte náklady na chod domácnosti. Ročně se u běžného rodinného domu mohou úspory pohybovat kolem 20.000 Kč, což je rozhodně nezanedbatelná částka. Kromě toho pořízením tepelného čerpadla přispějete k udržení a zlepšení životního prostředí, výroba energií z tepelných čerpadel jej totiž prakticky vůbec nezatěžuje.

Přidat komentář